Rólunk‎ > ‎

Közhasznúsági jelentés 2012

Adószám: 
22620967-1-41
Cégbíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 
01-09-936146

Zéró Balett Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 61-65. A. 4. 16.

Közhasznúsági melléklet 
2012

BUDAPEST, 2013. május 15.


1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Zéró Balett Nonprofit Kft.(közhasznú társaság) alapcélja a kortárs magyar táncművészet és egyéb
társművészetek támogatása, kortárs tánc-és színház művészeti produkciók létrehozása és bemutatása
Magyarországon és külföldön egyaránt.A tárgyév során társaságunk együttműködött külföldi táncművésszel:
workshop és közös előadások létrehozásában. Közhasznú tevékenységünk során darabjainkat iskolákban
is bemutattuk. Táncstúdiónkban a testi és lelki egészség fejlesztésére irányuló oktatási programot dolgoztunk
ki a kortárs táncművészetet szerető, a műfajra nyitott civil lakosságképzésére.
Az év során létrehoztuk saját internetes weboldalunkat, hogy tevékenységünket minél többen megismerhessék.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Alkotó-előadó művészeti tevékenység

 Közhasznú tevékenység megnevezése: Alkotó-előadó művészeti tevékenység
 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  11/2012 KIM rendelet
 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Civil lakosság, gyerekek, középiskolás diákok, idősek
 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  900

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Új darab létrehozása: "A hang közepe"
Az "Enter" c. darab előadása iskolákban is
Oktatási program a ZéroPlusz Táncstúdióban
"IDOCDE" projekt: www.idocde.net
"A Te tested- az Én tájképem": együttműködés Roos van Berkel holland táncművésszel: workshob és előadás
létrehozása. 
Saját weboldal létrehozása: www.zeroballet.com

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 Megnevezés (1 000 HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja
 Eredménytartalék 1 636  A társaság működési költségeire
 Összesen:  1 636 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

 Megnevezés (1 000 HUF) Előző év Tárgyév
 A társaság működési kiadásainak támogatása 1 800  762
 Alkotó előadó művészeti tevékenység támogatása 1 000150 
 Összesen: 2 800912 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
 Tisztség (1 000 HUF) Előző év Tárgyév
 Berger Gyula Péter Ügyvezető 833  1 116
 Összesen: 833  1 116

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

 Alapadatok (1 000 HUF) Előző év Tárgyév
 B. Éves összes bevétel 3 135 1 392
 ebből:  
 C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
 0
 D. Közszolgáltatási bevétel  329  423
 E. Normatív támogatás 2 800 912
 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
 0
 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 657 
 H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 637 3 028
 ebből:  
 I. Személyi jellegű kiadás 870  1 471
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  1 767 1 557
 K. Adózott eredmény 498 -1 636
 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)
 0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói


                                                                                          
  Mutató  teljesítése 
  Igen  Nem  Értéke
 Erőforrás-ellátottság mutatói   
 Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]  X   2 264
 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]    X -1 138
 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]    X 0.07
 Társadalmi támogatottság mutatói   
 Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0.00
 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X  0.59
 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0
 
8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az üzleti évben (tárgyévben) végzett alapcél szerinti tevékenységeinket, illetve programjainkat a Közhasznúsági mellékletünkben részletesen bemutattuk. A társaság az alkotó-és előadó művészeti tevékenység magas szintű művelését tartja legfontosabb céljának, együttműködve más hazai és külföldi művészeti szervezetekkel, kortárs tánc-és színház művészeti produkciók létrehozásával és bemutatásával Magyarországon és külföldön egyaránt.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Alkotó-és előadó művészeti tevékenység, valamint a működési tevékenység támogatása.

 Támogatási program elnevezése: Alkotó-és előadó művészeti tevékenység, valamint a működési tevékenység támogatása. 
 Támogató megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap 
 Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X
  önkormányzati költségvetés 
  nemzetközi forrás 
  más gazdálkodó 
 Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31 
 Támogatás összege: (1 000 HUF)  912
 ebből a tárgyévre jutó összeg: 912
 - tárgyévben felhasznált összeg: 912
 - tárgyévben folyósított összeg: 912
 Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő 
  vissza nem térítendő X
 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
 Személyi: 0
 Dologi:  912
 Felhalmozási:  
 Összesen:  912

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás teljes összegét közhasznú tevékenységünk során keletkezett kiadásaink fedezetére használtuk fel.

- Új darab létrehozása: " A hang közepe"
- Oktatási program kidolgozása a ZéróPlusz Táncstúdióban
- "IDOCDE" projekt: www.idocde.net
- "A Te tested-az Én tájképem": workshop és előadás létrehozása Roos van Berkel holland táncművésszel
   együttműködve
- Saját weboldal létrehozása: www.zeroballet.com
 
Comments