Body Awareness Dance / Test Tudat Tánc

BODY AVARENESS DANCE


The aim of the classes is to awaken and develop our body awareness. We can explore and understand our anatomy through developing a new kind of attention and a movement rise from it. We often work in pair or in groups; we use the touch a lot as a tool to give space to each other and to guide our focus.

Through “Body Awareness Dance” new connections are appearing in the body which are facilitating the development of our coordination and technical knowledge. We can find several new qualities in a body-topic; that is enriching our movement culture. We are elaborating the material in free improvisation, which helps us to integrate our experiences in our dance.

This kind of work gives space for a deep connection with our partners, which is also an important aspect in a long terme work in a group.

The work is principally based on the Body-Mind Centering school (Bonnie Bainbridge Cohen, USA); We also work with other body awareness techniques:
Time:  Mondays, 9.00-10.45 (from 11. September, 2017)

The classes are part of ZeroPlus Contemporary Dance Workshop's year long intensive training program. For further information please write to zeroplusz.studio@gmail.com

Place: ZeroPlus Dance Studio1027 Bp., Jurányi u. 1. first floor 


TEST TUDAT TÁNC

Az óra célja testtudatunk felébresztése és fejlesztése. Testünk anatómiáját felfedezhetjük és megélhetjük egy újfajta, érzékeny figyelem fejlesztésével, és az ebből születő mozgáson keresztül. Gyakoriak a páros és a csoportos gyakorlatok, ahol az adott témára fókuszálva használjuk az érintést, mint a téradásnak és a figyelem irányításának eszközét. 

A test-tudat tánc által új kapcsolatok alakulnak a testen belül, ami megkönnyíti a koordináció fejlesztését, a technikai fejlődést. Számos új minőséget találhatunk az egyes test-témákban, amik gazdagítják mozgáskultúránkat. Az órákon szabad improvizációban dolgozzuk fel az adott anyagot, ami segít integrálni tapasztalatainkat táncunkba. 

Ez a munka egy érzékenyebb kapcsolódásnak ad teret társainkkal, ami szintén fontos eleme az 1 éves közös munkának. 

Az óra elsősorban a Body-Mind Centering Iskola (Bonnie Bainbridge Cohen, USA) anyagára épül; ezen kívül az alábbi technikákon keresztül dolgozunk testtudatunk mélyítésén: 
Időpont: 2017. szeptember 11-től, hétfőnként, 9.00-10.45 

Az órákat a ZéróPlusz Kortárs Táncműhely egy éves kortárs tánc tanfolyama keretén belül tartjuk, jelentkezés, érdeklődés a zeroplusz.studio@gmail.com címen!

Helyszín: ZéróPlusz Táncstúdió, 1027 Bp., Jurányi u. 1. első emelet  

Comments