CI / Kontakt improvizáció
Gregory Chevalier
CONTACT IMPROVISATION
based on Body Mind Centering principles

Contact Improvisation is an evolving system of movement initiated in 1972 by American choreographer Steve Paxton. The improvised dance form is based on the communication between two moving bodies that are in physical contact and their combined relationship to the physical laws that govern their motion—gravity, momentum, inertia. The body, in order to open to these sensations, learns to release excess muscular tension and abandon a certain quality of willfulness to experience the natural 
flow of movement. Practice includes rolling, falling, being upside down, following a physical point of contact, supporting and giving weight to a partner.

Contact improvisations are spontaneous physical dialogues that range from stillness to highly energetic exchanges. Alertness is developed in order to work in an energetic state of physical disorientation, trusting in one's basic survival instincts. It is a free play with balance, self-correcting the wrong moves and reinforcing the right ones, bringing forth a physical/emotional truth about a shared moment of movement that leaves the participants informed, centered, and enlivened.
/Early definition by Steve Paxton and others, 1970s, from CQ Vol. 5:1, Fall 1979/   

BODY-MIND CENTERING is an approach to movement re-education and analysis developed by Bonnie Bainbridge Cohen. It is an experiential study based on anatomical, physiological, psychological and developmental movement principles. This study leads to an understanding of how the mind is expressed through the body in movement. The foundation of the work is the exploration of the major body systems, how each system can support and initiate movement, and how each contributes different qualities to our movement. Any change in movement quality is an indication that the mind is shifting focus within the body. Conversely, by putting the mind or attention in different body systems and initiating movement from those systems, we change the quality of movement.

Time:  Wednesdays, 11.00-12.30 (from 13. September, 2017)

The classes are part of ZeroPlus Contemporary Dance Workshop's year long intensive training program. For further information please write to zeroplusz.studio@gmail.com

Place: ZeroPlus Dance Studio1027 Bp., Jurányi u. 1. first floor 

Gregory Chevalier
KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ
Body Mind Centering alapokon

"A kontakt improvizációt Steve Paxton indította el 1972-ben. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción, valamint a mozgásukat irányító fizikai törvényekhez - gravitáció, lendület, tehetetlenség - való közös viszonyulásukon alapul. A mozgó test megtanulja elengedni a felesleges izomfeszültségeket, valamint a túlzott akarásból származó görcsösséget, hogy szabadon megtapasztalhassa a mozgás természetes áramlását. A konkrét órai munka során többek között a következőket gyakoroljuk:
gurulások, esések, fejjel lefelé levés, a fizikai kapcsolat pontjának követése, a súly megtámasztása és átadása. A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek, és amelyek megtanítanak bennünket bízni alapvető túlélési ösztöneinkben, valamint eredményesen használni őket még szokatlan fizikai szituációkban is. A kontakt improvizáció az egyensúlyozás művészete, amely korrigálja a helytelen beidegződéseket, és amely a jelenben létezés felvillanyozó élményével ajándékozza meg a mozgó partnereket." 
/Korai definíció Steve Paxtontól és másoktól/    A BODY-MIND CENTERING egy anatómiai, élettani, pszichológiai és mozgásfejlődési ismereteken alapuló tapasztalati tanulmány, melyet Bonnie Bainbridge Cohen dolgozott ki annak megértésére, hogy a tudat hogyan nyilvánul meg a testben. A munka alapja a főbb anatómiai és élettani rendszerek tanulmányozása abból a szempontból, hogy az egyes rendszerek hogyan tudnak kiindulást ill. támogatást nyújtani a mozgáshoz, és milyen sajátos jelleget visznek a mozgásba. A mozgás minőségében bekövetkező bármilyen változás annak a jele, hogy figyelmünk iránya testünkön belül megváltozott. Megfordítva, figyelmünket testünk különböző élettani, anatómiai rendszereire irányítva megváltoztathatjuk mozgásunk minőségét.

Időpont: 2017. szeptember 13-től, szerdánként, 11.00-12.30 

Az órákat a ZéróPlusz Kortárs Táncműhely egy éves kortárs tánc tanfolyama keretén belül tartjuk, jelentkezés, érdeklődés a zeroplusz.studio@gmail.com címen!

Helyszín: ZéróPlusz Táncstúdió, 1027 Bp., Jurányi u. 1. első emelet  
 
Comments