Composition / Kompozíció
Gyula Berger
COMPOSITION

In the classes we experiment with compositional methods, try different creative strategies, making solos, duets, and group choreographies. During the process (learning from each other and teaching each other), usually starting from some improvisation, we look for the answers to the following questions:

  • how do I make decisions in the creative process? 
  • what are my personal preferences for the following?
         - use of space
         - quality of movement
         - use of body
         - rhythm, speed, dynamics
         - theme selection, feelings, story, editing
  • what inspires me?

During the work, we look at the emerging material with unbiased eyes, and by using various tools (narration, intervention, etc.), we help the formation and strengthening of perspicacity.

Time: Mondays 11.00-12.30
The classes are part of the ZeroPlus Contemporary Dance Workshop. For further information please write to zerobalett@gmail.com
Place: ZeroPlus Dance Studio1027 Bp., Jurányi u. 1. first floor

Wassily Kandinsky: Composition 8

Berger Gyula
KOMPOZÍCIÓ

Az órákon kompozíciós módszerekkel kísérletezünk, különböző alkotási stratégiákat próbálunk ki, szólókat, duetteket, csoportos koreográfiákat hozva létre. A folyamat során (egymástól is tanulva, és egymást tanítva), rendszerint valamilyen improvizációból kiindulva, az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat:

  • hogyan hozok döntéseket az alkotási folyamatban?
  • milyen egyéni preferenciáim vannak az alábbiakkal kapcsolatban? 
         - térhasználat 
         - mozgásminőség 
         - testhasználat 
         - ritmus, sebesség, dinamika 
         - témaválasztás, érzések, történet, szerkesztés 
  • mi inspirál? 
A munka folyamán elfogulatlan szemekkel tekintünk a megszülető anyagra, és különböző eszközökkel (narráció, intervenció, stb.) segítjük a tisztánlátás képességének a kialakulását és megerősödését.

Időpontok: hétfőnként 11.00-12.30
Az órákat a ZéróPlusz Kortárs Táncműhely program keretén belül tartjuk, jelentkezés, érdeklődés a zerobalett@gmail.com címen!
Helyszín: ZéróPlusz Táncstúdió, 1027 Bp., Jurányi u. 1. első emelet
Comments