Grounding, Sensing and Moving - Contemporary Dance
GROUNDING, SENSING AND MOVING / ALAPOZÁS, ÉRZÉKELÉS ÉS MOZGÁS
Contemporary dance / Kortárs tánc


The classes lead the students through mixed techniques coming from modern and contemporary dance and somatic practices. Learning and experienting with fundamental movement principles, the participants expand 
their repertoire of possibilities while building an autonomous and investigative approach to moving. 
Breath, weight, grounding and flow are key elements leading to the awareness of the body's physical presence
in the space and its sensorial reality. Movement starts from the acceptance of where we stand.
The classes are open for all levels and welcome students from all paths, striving to nourish a 
non-judgemental space. Classes are held in English.  

 Az órák különböző modern és kortárs technikákkal, és szomatikus gyakorlatokkal ismertetik meg a hallgatókat.
 A mozgás legfontosabb alapelveit, és a mozdulatok önálló, kutató szellemű megközelítését is elsajátítva a résztvevők kibővítik mozgáslehetőségeiket. A legfontosabb alapelemek, mint a légzés, a súly, az áramlás és a talajjal való kapcsolat tudatosulása biztosítja a mozgó test érzékletes, térbeli jelenlétét.
A mozgás pillanatnyi helyzetünk/állapotunk elfogadásával kezdődik.
Az órákon egy ítélkezés-mentes teret hozunk létre, ezért azok bármilyen képzettségi szinttel 
és bármilyen szakmai háttérrel látogathatóak. A tanítás angol nyelven folyik.
Time / Időpontok: Szombatonként / Saturdays, 11.00-12.30
Place / Helyszín: ZéróPlusz Táncstúdió, 1027 Bp., Jurányi u. 1. first floor  

The classes are part of the ZeroPlus Contemporary Dance Workshop. For further information please write to zeroplusz.studio@gmail.com
Az órákat a ZéróPlusz Kortárs Táncműhely keretén belül tartjuk, jelentkezés, érdeklődés a zeroplusz.studio@gmail.com címen!

Comments