Oktatás‎ > ‎

SZÁRAZ HULLÁMLOVAGLÁS - TAPASZTALATOK


SZÁRAZ HULLÁMLOVAGLÁS
Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program által támogatott hétvégi 
tehetséggondozó kortárs tánctanfolyam tapasztalatairól

A képzés szombatonként 3 x 1,5 órában valósult meg. 
A hallgatók klasszikus balettet, improvizációt, kontakt táncot, kortárs tánctechnikát, 
kompozíciót tanulhattak. A képzés célja a fiatalok bátorítása, és a művészi pálya felé való 
irányítása volt, illetve átmenet biztosítása a valamely táncművészeti felsőoktatási 
intézményben történő továbbtanuláshoz.


A program fő célkitűzése az volt, hogy a tanfolyamra jelentkező tehetséges fiatalok 
magukkal hozott tudására építve, azt stabilizálva, új információkat tegyünk számukra 
hozzáférhetővé, látókörüket szélesítsük, a tudatosság szintjét emeljük, hogy ne csak csinálják, 
de értsék is, amit csinálnak. Nem a gyakorlatok, mozdulatsorok szolgai módon történő másolására 
helyeztük a hangsúlyt, mert úgy gondoljuk, hogy a tudatos tanulás, a tananyaggal való elmélyült, 
de mégis játékos, azaz kísérletező foglalkozás sokkal eredményesebb fejlődést tesz lehetővé. 


Természetesen ennek a módszernek a hatékonysága is nagymértékben függ az adott diák 
személyiségétől. Hallgatóink a legkülönbözőbb háttérrel érkeztek hozzánk, magukkal hozva 
gátlásaikat, félelmeiket, kétségeiket. Volt akinek nehézséget okozott például az improvizáció, 
vagy a közvetlen fizikai kontaktusban való mozgás egy másik személlyel, másoknak 
pedig egy-egy mozdulatsor többé-kevésbé pontos visszaadása ment kevésbé. 
Mindenkinél előfordultak hullámvölgyek a tanulási folyamatban fáradtság, túlzott önkritikusság, 
önbizalomhiány, stb. miatt - így vagy úgy, mindenki megvívta a maga személyes küzdelmét, 
amelyben mi tanárok, egyrészt minél többféle lehetséges szempont, megközelítés hozzáférhetővé 
tételével, továbbá személyre szabott feladatokkal és instrukciókkal igyekeztünk támogatni őket.  


Az anatómiai magyarázatok, a legkülönfélébb rávezető gyakorlatok, a feladatok komplexitásának 
fokozatos növelése, az önálló alkotó munkára való ösztönzés, az előadások megtekintése 
a nemzetközi tanulmányúton, és Budapesten mind azt a célt szolgálta, hogy a fiataloknak a 
táncról, táncművészetről, magukról a táncosokról alkotott képét, koncepcióját kitágítsa, 
szélesre tárja. Úgy tűnik sikeresek voltunk - a táncosok beszámolóiból is kitűnik, 
hogy mindannyiukat néhány lépéssel tovább tudtuk segíteni azon az úton, 
amelyen egy idő óta járnak, és amelyet tovább szeretnének folytatni.


A program részeként együtt néztük meg Dömötör Judit és Dömötör Luca "STARSCRAPER" 
c. kortárs táncelőadását a Trafó Stúdióban, és egy kétnapos tanulmányútra vittük a csoportot 
Prágába. Itt két szakmai rendezvényt tekintettünk meg: a Cseh Köztársaság egyik legnevesebb 
koreográfusa, Lenka Vagnerová "MAH HUNT" c. díjnyertes darabjának a nyilvános próbáját, 
valamint Fülöp László és Halka Třešňáková, cseh kortárs előadóművész nemzetközi 
együttműködésben készült "PLAN B" című darabját láthattuk. Az előadásokat diákjaink 
különbözőképpen értékelték (lásd a beszámolókat), de mindenkire lelkesítően hatott 
az előadók elkötelezettsége, szakmai tudása. A közös "kirándulás" igazi csapatot kovácsolt 
a résztvevőkből, közelebb hozta őket egymáshoz, jobban megismerték egymás táncról 
alkotott felfogását, amelyre a heti egyszeri, folyamatos szakmai munkával, 
gyakorlással töltött találkozások addig nem adtak igazán lehetőséget. 

A tanfolyam utolsó felvonásaként rendeztünk egy záródemonstrációt. Az előadás programját 
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az tükrözze a tanfolyam sokszínűségét, és a diákok egyéniségét is. 
Ennek megfelelően az est folyamán bemutattunk balettgyakorlatokat, kortárs tánc kombinációkat, 
improvizált etűdöket éppúgy, mint a nézőket bevonó interaktív játékot (amely azonnali, spontán 
reagálásra késztette a táncosokat), vagy a szereplők által koreografált rövid szólókat. 
Diákjaink arról számoltak be, hogy az előadás - bár nagy kihívás elé állította őket - nagyon fontos 
volt számukra, mert a közönséggel való találkozás nagyon hatékonyan motiválta őket, keretet adott és 
célt biztosított a munkához. A saját alkotás létrehozása rengeteg kérdés felvetésére és megválaszolására, 
azaz önálló döntéshozatalra kényszerítette őket, fel kellett fedezniük személyiségük kreatív oldalát is. 
   


A tanfolyam támogatói:

Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Comments