Testből szőtt elme


Testből szőtt elme tanfolyam 
Testtudati technikák alkalmazása a gyerekekkel foglalkozó segítő területeken Tanfolyam vezetők:

Korbai Hajnal, pszichológus, pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető, okleveles jóga oktató, tai ji quan oktató
Hoppál Dorottya, művészetterapeuta, pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető

Célcsoport: pedagógusok, pszichológusok, művészetterapeuták, és más gyerekekkel foglalkozó segítő szakemberek

Helyszín: Jurányi Ház (1027 Budapest, Jurányi u. 1.), ZéróPlusz Táncstúdió

Időpontok: 2017. október 14-től – 2018. június 23-ig kéthetente szombatonként 14.00-19.00 óráig.
2018. január 20-án és május 26-án 9.00-19.00 óráig egész napos foglalkozás.


Tematika:
1. blokk: 50 óra önismeret – pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás saját élmény. Ebben a szakaszban azokat a testtudati tapasztalatokat alapozzuk meg, melyekről a második blokkban az elméletek és gyakorlatok során elmélyültebben tanulunk. Nem szükséges hozzá semmilyen mozgásos előképzettség!
2. blokk: 50 óra elmélet és gyakorlat a hagyományos és modern testtudati technikák alkalmazási lehetőségeiről a különböző pedagógiai vagy művészetterápiás területeken.

A tanfolyam célja azoknak a test szerepét a világ megismerésében hangsúlyozó legújabb elméleteknek a bemutatása, valamint saját élményen keresztüli megtapasztaltatása és gyakorlatba ültetése, melyek több tudományterület közt a pszichológiában és a pedagógiában is most kezdenek teret hódítani. A tanfolyam elméleti keretét a testesült elme hipotézis adja, mely szerint az elme és a test nem szétválaszthatóak, hanem egymással összeszövődve vesznek részt önmagunk és a világ megértésében.
  • Ha a testünk, testesült elménk a megismerés „eszköze”, hogyan lehet ezt az eszközt tudatosabban használni a magánéletben és a munkánk során? 
  • Hogyan mélyíti az önismeretet és a világ megismerését a testre fókuszálás és a mozgás? 
  • Hogyan segíthetik a különféle testtudati gyakorlatok a gyerekfoglalkozásokra való felkészülést, a stressz oldását, vagy a regenerálódást? 
  • Hogyan lehet a különböző testtudati módszereket minél hatékonyabban használni a gyerekfoglalkozásokon? 

Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat a képzésen, saját élménnyel, elméleti alapozással és a gyerekekkel is végezhető sok-sok hasznos testtudati gyakorlattal.

Jelentkezés és bővebb információk: Korbai Hajnalnál a
testelmetanfolyam@gmail.com címen.
Comments